Hur många invandrare och flyktingar kommer till Sverige nu förtiden?

Ungefär 1,7 miljoner personer som bodde i Sverige 2016 var födda utomlands. I tabellen nedan visas statistik från SCB över invandring efter de vanligaste födelseländerna under 2017.” (från den här sidan)

Och hur är det egentligen med flyktingar?

”Regeringen har beslutat att under 2021 ska 5 000 personer ska få varaktigt skydd i Sverige genom så kallat vidarebosättning – det som i dagligt tal kallas kvotflyktingar. Utöver det har regeringen gett Migrationsverket ett särskilt tilläggsuppdrag om att ordna ett mottagande för de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde resa till Sverige förra året också tas emot i år.

– Totalt handlar det om cirka 1400 flyktingar som redan blivit beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Vår bedömning är att vi har en god beredskap för att klara detta, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket. Ökningen av kvotflyktingar kommer inte innebära några förändringar för kommunernas anvisningstal, alltså de antal nyanlända (personer med uppehållstillstånd) som varje kommun behöver ta emot under ett år.” Från migrationsverket 

”Kommunerna ansvarar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Det är Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. Hur många anvisningar en kommun får, beror bland annat på hur stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande.” Källa: migrationsverket. Det handlar alltså om hur kommunerna sköter sig allmänt har skött sig. Kommuner måste kunna erbjuda olika saker, bra familjehem är jätteviktiga till exempel. Men kommunerna måste så klart också kunna se till at det finns skolplatser, att de har tillgänglig vård osv även om det inte är kommunerna som ansvarar direkt för vården.

Jag är inte invandrarfientlig på något sätt. Men jag gillar at hänga med i nyhetsflödet och se vad som egentligen händer. Men jag undrar också hur politikerna kommer att reglera och forma om Sverige för att passa invandrarna bättre. Det känns som att hela utvecklingen i samhället går bakåt och inte framåt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *