Hur många invandrare och flyktingar kommer till Sverige nu förtiden?

”Ungefär 1,7 miljoner personer som bodde i Sverige 2016 var födda utomlands. I tabellen nedan visas statistik från SCB över invandring efter de vanligaste födelseländerna under 2017.” (från den här sidan) Och hur är det egentligen med flyktingar? ”Regeringen har beslutat att under 2021 ska …